British School och Skoldialogen berättar hur de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete

Vi visar på hur man digitaliserat kan arbeta med skolans systemtiska kvalitetsarbete...

Vi sammanfattar framgångsrik skolutveckling med tre viktiga nyckelord.


Engagemang – medveten ledning och personal som för förbättringsarbetet framåt

Systematik – struktur och kultur i samverkan

Uthållighet – kontinuitet och långsiktighet – kvalitetsarbete betalar sig alltid


Läs mer

Konkreta verktyg


Klicka på respektive bild för att läsa lite mer i detalj om hur vi arbetar med våra olika verktyg.Våra kunder finns inom alla skolformer
över hela landet!


Läs mer