Kunder

 

Sedan 2003...


...har vi hjälpt förskolor, skolor och kommuner med systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning. Vi har små och stora kunder inom alla skolformer från norr till söder i landet, från vilka vi samlat på oss mycket erfarenhet. Det kombinerar vi med vår samlade kunskap från nationell och internationell verksamhetsutveckling och olika utmärkelsemodeller.

Mer än 2500 personer har gått våra lärarledda utbildningar


Vi har sålt ca 3000 exemplar av vår bok ”Från skollag till vardagsarbete” och ca 800 exemplar av boken ”Det pedagogiska kretsloppet – för grundskolan resp. förskolan”. Den senare med praktiska exempel på hur ni i klassrummet, i skolan och som huvudman kan genomföra en målstyrd undervisning och utbildning. Dessutom har ca 12000 personer deltagit i våra nulägesanalyser och självvärderingar. Idag genomför vi projekt där vi hjälper skolor med allt från ansökningar till att hantera inspektioner från Skolinspektionen och införande av styrmodell och verksamhetssystem från Stratsys.

Kom ihåg att kvalitetsarbete betalar sig alltid – både på kort och lång sikt