Om oss

Skoldialogen grundades 2003


Vi har under åren samlat på oss lång erfarenhet inom området systematiskt kvalitetsarbete och utveckling i förskola och skola. Detta har vi paketerat i en "verksamhetsmodell" och ett webbaserat "verksamhetssystem", som består av olika verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, handböcker och standardmoduler (Stratsys IT-system), anpassade för olika skolformer. Till det erbjuder vi experthjälp och utbildning.

Vi anpassar oss efter era befintliga metoder och behov. Våra verktyg kan användas enskilt eller som en samverkande helhet, i ert utvecklingsarbete. Vi hjälper till att ta till vara på det goda ni utvecklat och tar det vidare uppåt i ”utvecklingstrappan”. I vår modell arbetar vi både ”uppifrån-och-ner” (från huvudman) och nerifrån-och-upp” (från klass/årskurs/enhet). Utgångspunkten är era roller och ansvarsområden utifrån ”skolans uppdrag” - både centralt (VAD & VARFÖR) och på enhetsnivå (HUR).

Vi hjälper till att sätta mål och ansvar på rätt sätt på rätt nivå - för genomförande, analys och dokumentation.

Sedan ett antal år har vi ett nära samarbete med Stratsys AB, som är ledande leverantör av IT-system för planering och verksamhetsstyrning.

Med våra gemensamma lösningar vänder vi oss till både små och stora kommuner och privata förskolor/skolor.

Vi sammanfattar framgångsrik skolutveckling med tre viktiga nyckelord.


  • ENGAGEMANG – medveten ledning och personal som för förbättringsarbetet framåt
  • SYSTEMATIK – struktur och kultur i samverkan
  • UTHÅLLIGHET – kontinuitet och långsiktighet – kvalitetsarbete betalar sig alltid