Sammanfattning

Konkreta verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, handböcker och moduler i Stratsys IT-system. Dessa kan användas helt fristående eller som en samverkande helhet i form av ett ”verksamhetssystem” för förskolan och skolan. Vi utgår alltid från kundens nuvarande modell och behov, där vår ”verktygslåda” och tjänster är ett hjälpmedel i utvecklingsarbetet.

Vi tillhandahåller också experthjälp, utbildning och en projektmodell, som utgår från två håll. Dels ”uppifrån-och-ner”, dels ”nerifrån-och-upp”. Detta för sätta mål, roller och ansvar på rätt nivå och synkronisera hela ”Styrkedjan: Huvudmannen-Rektor-Läraren-Eleven”. Läs mer under ”Lösningar” och i PDF-dokument nedan.

Ladda hem: Skoldialogen VERKSAMHETSMODELLEN med IT-stöd.PDF

PRESSRELEASE 2019-01-21: Strategisk samarbete mellan Skoldialogen och SecureAppbox

Genom ökade krav från myndigheterna vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, enligt skollagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har partnerna tagit fram paketlösningar. Detta för att ge skolorna ett konkret stöd för dessa nya utmaningar, både inom delområden och för helheten.

Ladda hem: PRESSRELEASE 2019-01-22, Strategisk samarbete Skoldialogen och SecureAppbox.PDF