Sammanfattning

Konkreta verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, handböcker och moduler i Stratsys IT-system. Dessa kan användas helt fristående eller som en samverkande helhet för att skapa ett bra kvalitetslednings-/verksamhetssystem. Vi utgår alltid från kundens egna metoder och kultur, där ”verktygslådan” fungerar som ett hjälpmedel i utvecklingsarbetet. Vi tillhandahåller också experthjälp, utbildning och en projektmodell, som utgår från två håll. Dels ”uppifrån-och-ner”, dels ”nerifrån-och-upp”, för sätta mål, roller och ansvar på rätt nivå och synkronisera ”styrkedjan: huvudman-enhet-individ”. Läs mer under ”Lösningar” och i PDF-dokument nedan.

SKOLDIALOGEN Verksamhetsmodell med IT-stöd – BILDER-PDF