Sammanfattning

Konkreta verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, handböcker och moduler i Stratsys IT-system. Dessa kan användas helt fristående eller som en samverkande helhet i form av ett ”verksamhetssystem” för förskolan och skolan. Vi utgår alltid från kundens egna metoder och kultur, där vår ”verktygslåda” är ett hjälpmedel i utvecklingsarbetet.

Vi tillhandahåller också experthjälp, utbildning och en projektmodell, som utgår från två håll. Dels ”uppifrån-och-ner”, dels ”nerifrån-och-upp”. Detta för sätta mål, roller och ansvar på rätt nivå och synkronisera hela ”Styrkedjan: Huvudmannen-Rektor-Läraren-Eleven”. Läs mer under ”Lösningar” och i PDF-dokument nedan.

SKOLDIALOGEN Verksamhetsmodell med IT-stöd – FOLDER-PDF
SKOLDIALOGEN Verksamhetsmodell med IT-stöd – BILDER-PDF

Välkommen till våra kostnadsfria seminarier i samarbete med Stratsys om modell och system för styrning och systematiskt kvalitetsarbete från huvudman till klassrum/barngrupp.

Den 25/10 eftermiddag och 21/11 förmiddag i Stockholm, Sveavägen 41 i ABF Huset, Brantingrummet plan 1. Läs mer i PDF-dokument nedan.

SKOLDIALOGEN Skoldialogen Kostnadsfria seminarier om modell & system för bl a plan, årshjul och analys för huvudman & enhet-PDF