Seminarier

Seminarium

Datum för hösten är inte fastställda

Vi visar styrmodell och IT-stöd (Stratsys) för styrning och systematiskt kvalitetsarbete – från barngrupp och klass och uppåt till huvudman.

Sätt färg på läroplanen – nyckelinformation i rött, gult och grönt

Vi hjälper till med metoder, mallar, handböcker och funktioner i Stratsys IT-stöd – för olika skolformer. Våra kunder är både små, medelstora och stora och vi anpassar våra ”verktyg” till kundens behov och er storlek.

  • ”MIN SIDA” mitt ansvar för mål, aktiviteter, uppföljning mm
  • NULÄGESANALYS enligt skollag och läroplan
  • LÅNGA MÅL och ETAPPMÅL för styrning på alla nivåer
  • ÅRSHJUL och PROJEKTHJUL för aktiviteter resp. insatser
  • UPPFÖLJNING och ANALYS avvikelseanalys i rött, gult och grönt
  • RAPPORTER och DOKUMENTATION – både ”inåt” och ”utåt”
  • INFÖRANDEMODELL i två riktningar – uppåt & nedåt
  • IMPORT AV DATA från bl a lärplattformar och enkäter

Tid och plats: Ännu ej fastställt
Pris: Kostnadsfritt och fika ingår.
Anmälan via mail: info@skoldialogen.se.
Ange vid anmälan: ”Seminariedatum, Namn, Organisation, Adress, E-postadress”.
Max 2 personer per organisation. Hör av er om ni önskar komma fler.
Vänligen meddela om ni behöver avboka.

Hör av dig idag om ni önskar en presentation via webb eller på plats hos er.

 

Webinar

British School berättar hur de arbetar systematisk med kvalitetsarbete

Vi visar på hur man digitaliserat kan arbeta med skolans systemtiska kvalitetsarbete. Med begränsade resurser och en hög grad av konkurrens inom skolsektorn, ställs höga krav på både huvudmän, rektorer och pedagoger att arbeta med kvalitetsfrågor i sin dagliga arbete. Under detta webinaret visar vi exempel på hur man kan arbeta digitaliserat med kvalitetsarbetet för skolans lokala styrkedja ”Huvudmannen-Rektor-Läraren-Eleven”. Vidare kommer British School berätta om sina erfarenheter från systematiskt kvalitetsarbete.

Webinaret innehåller följande:

  • Genomgång av utmanningar och möjligheter med digitalisering
  • Intervju med British School
  • Exempel på modell och moduler för systemtiskt kvalitetsarbete från Skoldialogen

Klicka här för att se webinaret och ge oss gärna återkoppling