Seminarier

Seminarium

Anmäl dig idag – Stockholm 5/2 och 11/4 kl. 13.30-16.00.
Kostnadsfritt och fika ingår.

I samarbete med Stratsys visar vi modell och system för styrning och systematiskt kvalitetsarbete – från huvudman till klassrum/barngrupp
Sätt färg på läroplanen – nyckelinformation i rött, gult och grönt

Vi hjälper till med metoder, mallar, tjänster och färdiga moduler i Stratsys IT-system – för olika skolformer. Våra kunder är både små, medelstora och stora och vi anpassar våra ”verktyg” till kundens behov och er storlek.

  • ”MIN SIDA” personligt ansvar för mål, aktiviteter, uppföljning mm
  • NULÄGESANALYS enligt skollag och läroplan
  • LÅNGA MÅL och ETAPPMÅL för styrning på alla nivåer
  • ÅRSHJUL och PROJEKTHJUL för återkommande och förbättrande insatser
  • UPPFÖLJNING och ANALYS med avvikelseanalys i rött, gult och grönt
  • RAPPORTER och DOKUMENTATION – både ”inåt” och ”utåt”
  • INFÖRANDEMODELL i två riktningar – uppåt & nedåt
  • IMPORT AV DATA från bl a lärplattformar och enkäter

Tid och plats: 5/2 och 11/4 Kl. 13.30-16.00, Stockholm, Sveavägen 41 i ABF-Huset, Lokal: Per Albinrummet 5/2 och Brantingrummet 11/4
Pris: Kostnadsfritt och fika ingår.
Anmälan via mail: info@skoldialogen.se.
Ange vid anmälan: Seminariedatum, Namn, Organisation, Adress, E-postadress.
OBS! Max 2 personer per organisation. Hör av er om ni önskar komma fler.
Vänligen meddela om ni behöver avboka, så vi kan planera kostnader.

Läs mer i PDF-dokument genom att klicka på länken nedan.

Ladda hem PDF dokument med inbjudan

Webinar

British School berättar hur de arbetar systematisk med kvalitetsarbete

Vi visar på hur man digitaliserat kan arbeta med skolans systemtiska kvalitetsarbete. Med begränsade resurser och en hög grad av konkurrens inom skolsektorn, ställs höga krav på både huvudmän, rektorer och pedagoger att arbeta med kvalitetsfrågor i sin dagliga arbete. Under detta webinaret visar vi exempel på hur man kan arbeta digitaliserat med kvalitetsarbetet för skolans lokala styrkedja ”Huvudmannen-Rektor-Läraren-Eleven”. Vidare kommer British School berätta om sina erfarenheter från systematiskt kvalitetsarbete.

Webinaret innehåller följande:

  • Genomgång av utmanningar och möjligheter med digitalisering
  • Intervju med British School
  • Exempel på modell och moduler för systemtiskt kvalitetsarbete från Skoldialogen

Klicka här för att anmäla er och se webinaret