Skoldialogen är en bok med verktyg för praktisk undervisning

Skoldialogen

Skolutveckling genom engagemang, systematik och uthållighet.

Skolanalysen

PRAKTISKA VERKTYG FÖR HUR DU NÅR TILL KÄRNAN OCH SKAPAR RESULTATLYFT

Roger J Danielsson och Jan Söderlund är aktuella med den nya boken Skolanalysen. Boken handlar om Skoldialogens samlade erfarenhet från sitt praktiska arbete i skolor och kommunförvaltningar i Sverige, kring strukturerad undervisning och dess utfall.

Fokus för bokens innehåll har varit på struktur, nationella mål för undervisning, systematik och rutiner samt resultatanalys och förbättringsförmåga. Detta har omsatts till konkreta verktyg, exempel och checklistor.

Boken ger exempel på hur man analyserar kunskapsutveckling och undervisningens resultat på klassnivå, stadienivå, skolenhet och huvudmannanivå i grundskolan. Dels för styrning och uppföljning på respektive nivå, dels för att skapa förutsättningar för huvudman att tilldela resurser utifrån varje enskild skolenhets behov.

Boken kan beställas via bokhandlare runt om i landet, eller mot offert från oss på Skoldialogen. Se våra återförsäljare nedan eller kontakta oss för offert.

Skolanalysen, praktiska verktyg för undervisning av skoldialogen

Fokus på HUR istället för VAD

Skolanalysen är en bok för dig som arbetar i skolor eller kommunförvaltningar i Sverige. Boken är skriven med syfte att omsätta skollagen och läroplanen till något praktiskt som fungerar i vardagen i skolmiljö.

Det finns redan mycket skrivet om VAD som ska göras men väldigt lite om HUR. Innehållet utgår från följande tre centrala perspektiv som vävs samman till en helhet.

  • Strukturkvalitet
  • Processkvalitet
  • Resultatkvalitet
skoldialogen har skrivit skolanalysen med verktyg för praktisk undervisning i skolor