skoldialogen har skrivit skolanalysen med verktyg för praktisk undervisning i skolor

Om oss

Vi sammanfattar framgångsrik skolutveckling med tre viktiga nyckelord.

Engagemang – medveten ledning och personal som för förbättringsarbetet framåt
Systematik – struktur och kultur i samverkan
Uthållighet – kontinuitet och långsiktighet – kvalitetsarbete betalar sig alltid

Skoldialogen grundades 2003 och vi har under åren samlat på oss lång erfarenhet inom området systematiskt kvalitetsarbete och utveckling i förskola och skola. Detta har vi paketerat i en ”verksamhetsmodell” som består av olika verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, handböcker anpassade för olika skolformer.

Vi synkroniserar statlig styrning med era styrprinciper och vi arbetar både ”uppifrån-och-ner” (från huvudman) och nerifrån-och-upp” (från klass/årskurs/enhet). Utgångspunkten är era roller och ansvarsområden utifrån ”skolans uppdrag” – både centralt (VAD & VARFÖR) och på enhetsnivå (HUR). Inga glapp – allt hänger ihop hela vägen, från barngrupp och klassrum till huvudman.

Bra skolor klarar av att fokusera på ”viktigt bråttom” respektive ”viktigt mindre bråttom”. Beslut om korta korrigeringar och omprioriteringar sker kontinuerligt. De baseras på fakta och samverkan mellan kollegor och andra skolor.

Vår knapp fungerar som ”påminnare” till att ständigt bli lite bättre. Genom tålamod, goda vanor och bra rutiner kommer energin läggas på det som för skolan mot målen. 

Skoldialogen knapp med budskapet "vad har du förbättrat idag?"

Vill du veta mer om personerna bakom Skolanalysen?

Kontakta oss för mer information och offert för boken.